פנטסי-קון » דוכן יד שניה

גם הפעם, הכנס מעמיד לרשות מבקריו דוכן יד-שניה, בו ניתן למכור ולקנות ספרים, חוברות קומיקס וכתבי עת יד שניה. המכירה בדוכן מתבצעת ע”י צוות המתנדבים של הכנס.

לנוחיותכם, מומלץ להוריד מהאתר טפסים ולמלאם לפני ההגעה לכנס עצמו: טופס למילוי מראש בפורמט DOC ובפורמט PDF וטופס לדוגמא.

מה ניתן להביא לדוכן?
ספרים: באנגלית, עברית ורוסית.
כתבי עת.
חוברות קומיקס.

הפריט המוצע למכירה צריך להיות קשור למדע בדיוני ופנטזיה.

ספרים שלא ימצא להם דורש לאחר סגירת הדוכן ביום האחרון של הפסטיבל יתרמו במסגרת תרומת ספרים שמאורגנת ע”י הנהלת הכנס.

השימוש בדוכן ניתן תמורת עמלה בסך 1 ₪ לפריט, ומותנה בהסכמת בעל הפריטים לתנאים המפורטים מטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראים על הדוכן: קובי רובין ושירה ספיר.


תנאי השימוש בדוכן יד שנייה

במסגרת הכנס מעמידים מארגני הכנס (להלן: הנהלת הכנס) דוכן יד שניה לשימוש הקהל המבקר (להלן: הדוכן).
מטרת הדוכן היא לתווך בין מבקרים המעוניינים למכור פריטים השייכים להם, ואשר יש להם שייכות לנושא הכנס (להלן: השימוש בדוכן), ובין מבקרים המעוניינים לרכוש, כל זאת בצורה מוסדרת ומסודרת.
השימוש בדוכן מותנה בהסכמת בעל הפריטים לתנאים המפורטים מטה ובתשלום עמלה בסך 1 ₪ לפריט:

1. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל פריטים מאדם מסוים, ואת הזכות להפסיק לקבל פריטים בכלל.
2. הנהלת הכנס אינה מתחייבת למכור את הפריטים שיימסרו לדוכן.
3. הנהלת הכנס אינה אחראית על הפריטים בכל מקרה של פגיעה בהם, אבדנם או גניבתם.
4. באחריותו הבלעדית של בעל הפריטים לאסוף את הפריטים ו/או הכסף תמורתם עד שעת סגירת הדוכן. הנהלת הכנס אינה אחראית על הפריטים ו/או הכסף אחרי שעה זו. באחריותו הבלעדית של בעל הפריטים לברר מעת לעת על מצב הפריטים שלו, ובכל מקרה לפני סגירת הדוכן.
5. אין הנהלת הכנס מחויבת לשעות ולימים שבהם יהיה הדוכן פתוח. באחריותו של בעל הפריטים לברר את שעות סגירת הדוכן בכל יום.
6. לא תתאפשר מסירת פריטים לדוכן ללא חתימה על “הצהרת בעל הפריטים” הנמצאת בטופס דוכן יד-שנייה.
7. לא יתאפשר איסוף פריטים או כסף מהדוכן ללא הצגת אישור המסירה הנמצא בטופס דוכן יד-שנייה, וללא חתימה על אישור קבלה הנמצא בטופס דוכן יד-שנייה.
8. בעל הפריטים רשאי לשנות את המחיר המבוקש אך ורק בכתב ובחתימה על טופס חדש, ולאחר החזרת אישור המסירה של הטופס הקודם.
9. ספרים שלא ימצא להם דורש לאחר סגירת הדוכן ביום האחרון של הכנס יתרמו עפ”י שיקול דעתה של הנהלת הכנס.